Date and time is shown in Indochina Time(Asia/Saigon).
08:00 SA
Đăng ký và tham quan triển lãm
30 minutes
SÔNG HỒNG BIG BALLROOM
Phiên Toàn thể
08:30 SA
Phát biểu khai mạc
5 minutes
SÔNG HỒNG BIG BALLROOM
Phiên Toàn thể
Ông Vũ Hoàng Liên
08:35 SA
Cảm ơn Đối tác, Nhà tài trợ
10 minutes
SÔNG HỒNG BIG BALLROOM
Phiên Toàn thể
Ông Vũ Hoàng Liên
08:45 SA
10 minutes
SÔNG HỒNG BIG BALLROOM
Phiên Toàn thể
08:55 SA
09:25 SA
Vai trò của Viettel trong Chuyển đổi số tại Việt Nam
15 minutes
SÔNG HỒNG BIG BALLROOM
Phiên Toàn thể
Ông Trương Quang Việt
09:40 SA
VNPT đồng hành cùng doanh nghiệp trong công cuộc chuyển đổi số
15 minutes
SÔNG HỒNG BIG BALLROOM
Phiên Toàn thể
Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên
09:55 SA
Tiệc trà, giải lao và phỏng vấn báo chí
20 minutes
Sảnh và Phòng Sông Đà
Phiên Toàn thể
10:15 SA
Kết nối phục vụ Đổi mới sáng tạo và Khả năng tiếp cận
15 minutes
SÔNG HỒNG BIG BALLROOM
Phiên Toàn thể
Ông Tom Chottagil Varghese
10:45 SA
12:00 CH
1 hour 30 minutes
Sheraton Hanoi Hotel
Tiệc trưa
01:30 CH
Đăng ký và tham quan triển lãm
30 minutes
Chuyên đề 1
Đăng ký và tham quan triển lãm
30 minutes
Sông Hồng 3
Chuyên đề 3
02:00 CH
Phát biểu khai mạc
5 minutes
Chuyên đề 1
Phát biểu Khai mạc
5 minutes
Sông Hồng 1
Chuyên đề 2
Ông Vũ Hoàng Liên
Phát biểu khai mạc
5 minutes
Sông Hồng 3
Chuyên đề 3
Bussiness Matching
2 hours
Sông Thao
Bussiness Matching
02:35 CH
Startup Studio - Cùng founder khởi tạo Startup công nghệ
10 minutes
Sông Hồng 1
Chuyên đề 2
Ông Tạ Minh Thanh
02:55 CH
03:05 CH
Tea break
15 minutes
Sảnh Sheraton
Chuyên đề 1
Tea Break
15 minutes
Sảnh Sheraton
Chuyên đề 2
Tea Break
15 minutes
Sảnh Sheraton
Chuyên đề 3
03:15 CH
Phần 2: Nguyện vọng từ Startups
1 hour 30 minutes
Sông Hồng 1
Chuyên đề 2
Ông Nguyễn Lâm Thanh
Ông Hùng Phạm
Chị Lê Hàn Tuệ Lâm
03:35 CH
Kinh nghiệm gọi vốn thành công từ MindX
15 minutes
Sông Hồng 1
Chuyên đề 2
04:15 CH
Tài chính khởi nghiệp quốc tế
15 minutes
Sông Hồng 1
Chuyên đề 2
Ông Trần Lương Sơn
05:15 CH
Lucky Draw
15 minutes
Sông Hồng 1
Chuyên đề 2